مرکز خدمات سرمایه گذاری استان هرمزگان


 

در دیماه سال 89 ساختمان دائمی مرکز خدمات سرمایه‏ گذاری استان با حضور معاون محترم استانداری، نماینده محترم سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و مسئولین استانی واقع در بلوار ساحلی طبقه دوم بورس و اوراق بهادار با هدف رفع مشکلات و موانع فراروی سرمایه گذاران در استان افتتاح گردید که پس از آن با برگزاری جلسات کارشناسی در دو ماهه پایانی سال آغاز بکار نمود

 

 

 فریدون همتی
استاندار و رئيس مركز خدمات سرمايه گذاري استان هرمزگان

 

مهدی دسینه
نماینده ی وزیر ، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان هرمزگان 

ورود به سایت