مرکز خدمات سرمایه گذاری استان هرمزگان


 

در دیماه سال 89 ساختمان دائمی مرکز خدمات سرمایه‏ گذاری استان با حضور معاون محترم استانداری، نماینده محترم سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و مسئولین استانی واقع در بلوار ساحلی طبقه دوم بورس و اوراق بهادار با هدف رفع مشکلات و موانع فراروی سرمایه گذاران در استان افتتاح گردید که پس از آن با برگزاری جلسات کارشناسی در دو ماهه پایانی سال آغاز بکار نمود

 

 

 فریدون همتی
رئيس مركز خدمات سرمايه گذاري  استان 

 

علی ابراهيمي
نائب رئیس مرکزخدمات سرمایه گذاری استان
 

ویژه نامه های همایش