پنل تخصصي معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري استان هرمزگان در دومين همايش بين المللي معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري مكران
بازدید جناب آقای جهانگیری معاون اول رئییس جمهور و سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از غرفه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان هرمزگان
برگزاری دومین همایش بزرگ فرصت های سرمایه گذاری و توسعه پایدار سواحل مکران
برگزاری دوره آموزشی نحوه بررسی و پیگیری صدور مجوزهای اقتصادی و استعلامها در سامانه پنجره واحد الکترونیکی سرمایه گذاری
برگزاری کارگاه آموزشی پنجره واحد الکترونیکی سرمایه گذاری جهت نمایندگان مرکز خدمات سرمایه گذاری
برگزاری کارگاه آموزشی پنجره واحد الکترونیکی سرمایه گذاری در میناب
برگزاری دوره آموزشی روش های تامین مالی بین المللی
برگزاری دوره آموزشی اصول ارزیابی طرح های اقتصادی
مشاور استاندار و رئيس مرکز خدمات سرمايه گذاري استان هرمزگان منصوب شد
جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با ریاست استاندار محترم و باحضور مدیران دستگاههای اجرایی

 

 فریدون همتی
استاندار و رئيس مركز خدمات سرمايه گذاري استان هرمزگان

 

علی ابراهيمي
نائب رئیس مرکزخدمات سرمایه گذاری استان
 

ویژه نامه های همایش