جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری با دستور کار بروز رسانی فرصت های سرمایه گذاری معرفی شده توسط دستگاههای اجرایی در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان بر گزار گردید.
این جلسه با حضور رییس گروه سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی، اعضاء مرکز و نمایندگان دستگاههای اجرایی برگزار گردید.



 

 فریدون همتی
استاندار و رئيس مركز خدمات سرمايه گذاري استان هرمزگان

 

محمد علی امانی زاده
مدیر کل و  نائب رئیس مرکزخدمات سرمایه گذاری استان هرمزگان
 

ویژه نامه های همایش