صندوق بین المللی پول در جدیدترین پیش بینی خود از دورنمای روند سرمایه گذاری خارجی در ایران

صندوق بین المللی پول در جدیدترین پیش بینی خود از دورنمای روند سرمایه گذاری خارجی در ایران، برآورد نموده حجم سرمایه گذاری خارجی در ایران تا پایان دولت دوازدهم یعنی نیمه نخست سال 1401 هجری شمسی به رقمی بالغ بر 6 میلیارد دلار خواهد رسید و تحقق این میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور بر اساس گزارش اخیر صندوق بین المللی پول، رشد بی سابقه ای در رشد سالانه این مولفه در کشور خواهد بود.بدین معنی که سال مبنا برای بررسی این روند سال جاری و میزان سرمایه گذاری بالغ بر 2 میلیارد دلار خواهد بود که این میزان در سال آینده به میزان 5 میلیارد دلار تخمین زده شده است

 

 

 

 

 

 فریدون همتی
استاندار و رئيس مركز خدمات سرمايه گذاري استان هرمزگان

 

محمد علی امانی زاده
مدیر کل و  نائب رئیس مرکزخدمات سرمایه گذاری استان هرمزگان
 

ویژه نامه های همایش