بازدید جناب آقای ابراهیمی نایب رئیس مرکز  خدمات سرمایه گذاری استان از پروژه دبلیو تی دی شستا جزیره کیش

مدیر کل امور اقتصادی ودارایی هرمزگان به همراه معاون افتصادی و کارشناسان مرکز خدمات سرمایه گذاری از پروژه دبلیو تی دی شستا جزیره کیش بازدید و مشکلات و موانع موجود در پروژه مذکور را بررسی نمودند .

 

 

 

 

 فریدون همتی
استاندار و رئيس مركز خدمات سرمايه گذاري استان هرمزگان

 

محمد علی امانی زاده
مدیر کل و  نائب رئیس مرکزخدمات سرمایه گذاری استان هرمزگان