جلسه راه اندازی پنجره واحد سرمایه گذاری در استان هرمزگان با حضور کارشناسان مربوطه

این جلسه به ریاست خانم معلمی  معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی در محل سالن اجتماعات اداره امور اقتصادی و دارایی  و با حضور نمایندگان و کارشناسان دستگاههای اجرایی برگزار گردید.

 

 

 

 

 

 فریدون همتی
استاندار و رئيس مركز خدمات سرمايه گذاري استان هرمزگان

 

محمد علی امانی زاده
مدیر کل و  نائب رئیس مرکزخدمات سرمایه گذاری استان هرمزگان