برگزاری دوره آموزشی اصول ارزیابی طرح های اقتصادی


دوره آموزشی اصول ارزیابی طرح های اقتصادی برای استانهای منطقه پنج کشوری با حضور آقای ابراهیمی مشاور وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان خانم نوشین معلمی مشاور استاندار و رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری و نمایندگان استانهای منطقه پنج در سالن جلسات هتل هرمز برگزار گردید.
در این دوره مدرسانی از معاونت امور اقتصادی وزارت متبوع به ارائه مباحث مربوط به ارزیابی طرح های اقتصادی پرداختند.
 

  

 

 فریدون همتی
استاندار و رئيس مركز خدمات سرمايه گذاري استان هرمزگان

 

محمد علی امانی زاده
مدیر کل و  نائب رئیس مرکزخدمات سرمایه گذاری استان هرمزگان