برگزاری دوره آموزشی روش های تامین مالی بین المللی


دوره آموزشی روش های تامین مالی بین المللی با حضور خانم نوشین معلمی مشاور استاندار و رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری و کارشناسان حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری در محل مرکز خدمات سرمایه گذاری استان برگزار گردید.
 

در این دوره آقای بهروزی از معاونت اقتصادی وزارت متبوع به ارائه مباحث مربوطه پرداختند

  

 

 فریدون همتی
استاندار و رئيس مركز خدمات سرمايه گذاري استان هرمزگان

 

محمد علی امانی زاده
مدیر کل و  نائب رئیس مرکزخدمات سرمایه گذاری استان هرمزگان