برگزاری کارگاه آموزشی پنجره واحد الکترونیکی سرمایه گذاری در میناب

کارگاه آموزشی پنجره واحد الکترونیکی سرمایه گذاری توسط کارشناسان مرکز خدمات سرمایه گذاری استان در فرمانداری میناب برگزار شد.
در این کارگاه خانم معلمی مشاور استاندار و رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری، آقای نخعی فرماندار شهرستان میناب و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان شرکت داشتند.

 

 

 فریدون همتی
استاندار و رئيس مركز خدمات سرمايه گذاري استان هرمزگان

 

محمد علی امانی زاده
مدیر کل و  نائب رئیس مرکزخدمات سرمایه گذاری استان هرمزگان