برگزاری دوره آموزشی نحوه بررسی و پیگیری صدور مجوزهای اقتصادی و استعلامها در سامانه پنجره واحد الکترونیکی سرمایه گذاری


دوره آموزشی نحوه بررسی و پیگیری صدور مجوزهای اقتصادی و استعلامها در سامانه پنجره واحد الکترونیکی سرمایه گذاری تو سط کارشناسان مرکز خدمات سرمایه گذاری در محل مرکز خدمات سرمایه گذاری استان برگزار گردید.
در این جلسه خانم بختیاری رییس گروه سرمایه گذاری و جمعی از کارشناسان دستگاههای اجرایی مسئول در حوزه پیگیری صدور مجوز های و پاسخگویی به استعلامات حضور داشتند.
 

 

 

 فریدون همتی
استاندار و رئيس مركز خدمات سرمايه گذاري استان هرمزگان

 

محمد علی امانی زاده
مدیر کل و  نائب رئیس مرکزخدمات سرمایه گذاری استان هرمزگان