بازدید جناب آقای جهانگیری معاون اول رئییس جمهور و سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از غرفه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان هرمزگان

بازدید جناب آقای جهانگیری معاون اول رئییس جمهور و سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از غرفه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان هرمزگان در دومین همایش بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه پایدار در سواحل مکران واقع در مرکز همایش های بین اللملی برج میلاد

 

 فریدون همتی
استاندار و رئيس مركز خدمات سرمايه گذاري استان هرمزگان

 

محمد علی امانی زاده
مدیر کل و  نائب رئیس مرکزخدمات سرمایه گذاری استان هرمزگان