طرح نیروگاه 1400 مگاواتی شهرستان سیریک در زمینی به مساحت 200 هکتار و حجم سرمایه گذاری 2/1 میلیارد یورو واقع در محور سیریک به بندرعباس از طریق فاینانس خارجی از کشور روسیه در دست احداث می باشد، در حال حاضر انجام عملیات زمین شناسی و آب شناسی به پایان رسیده و عملیات لوله کشی گاز و تسطیح زمین آغاز گردیده است. بازدید کارشناسان مرکز خدمات سرمایه¬گذاری استان با هدف پیگیری و رفع موانع پیش روی طرح صورت پذیرفت، در این بازدید نمایندگان شرکت به ارایه مسایل و موضوعات در زمینه اجرای طرح پرداخته و خواستار پیگیری موضوعات مطروحه از دستگاه های اجرایی ذیربط توسط مرکز خدمات سرمایه گذاری استان شدند.

 

 فریدون همتی
استاندار و رئيس مركز خدمات سرمايه گذاري استان هرمزگان

 

محمد علی امانی زاده
مدیر کل و  نائب رئیس مرکزخدمات سرمایه گذاری استان هرمزگان