کارگاه آموزشی سامانه پنجره واحد الکترونیکی سرمایه گذاری و سامانه دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوز های کسب و کار (دادور) توسط کارشناسان مرکز خدمات سرمایه گذاری استان در فرمانداری شهرستان سیریک برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور آقای پرتابیان فرماندار سیریک و نمایندگان دستگاههای اجرایی برگزار گردید، سامانه های مذکور تشریح و به سوالات و ابهامات حاضرین در جلسه پاسخ داده شد.

 

 فریدون همتی
استاندار و رئيس مركز خدمات سرمايه گذاري استان هرمزگان

 

محمد علی امانی زاده
مدیر کل و  نائب رئیس مرکزخدمات سرمایه گذاری استان هرمزگان