در تاریخ  98/11/15 بازدید از طرح خدمات فنی و سرویس دستگاهها و موتورهای حفاری، طرح خدمات فنی و مهندسی نفت و گاز، طرح مجتمع تفریحی مسکونی شهر آفتاب و همچنین طرح مجتمع تجاری، تفریحی لاریسا مال کیش توسط نمایندگان سازمان سرمایه¬گذاری و مرکز خدمات سرمایه¬گذاری استان به منظور شناسایی و رفع موانع و مشکلات فراروی طرحهای مصوب جزیره کیش انجام پذیرفت.

 

 فریدون همتی
استاندار و رئيس مركز خدمات سرمايه گذاري استان هرمزگان

 

محمد علی امانی زاده
مدیر کل و  نائب رئیس مرکزخدمات سرمایه گذاری استان هرمزگان
 

ورود به سایت