در نشست وزیر، معاونین و مدیران ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی با معاون اول ریاست جمهور ، معاونین به ارائه گزارش عملکرد سال 98 کشور در حوزه های مربوطه پرداخته و برنامه های حوزه های مربوطه در سال جاری را تشریح نمودند. در این جلسه دژپسند وزیر اقتصاد جهت کمک به اقشار کم¬درآمد و آسیب دیده ناشی از بیماری کرونا و در راستای تاب¬آوری اقتصادی مردم در این مقطع زمانی بیان داشتند با آزاد¬سازی سهام عدالت مشمولین و عرضه در بورس توسط سازمان خصوصی¬سازی؛ می توان گامی موثر جهت بهبود وضعیت اقتصادی این قشر از جامعه برداشته شود و همچنین واگذاری¬شرکتهای دولتی در سال جاری از دیگر برنامه های وزارت اقتصاد می باشد.

 

 فریدون همتی
استاندار و رئيس مركز خدمات سرمايه گذاري استان هرمزگان

 

مهدی دسینه
نماینده ی وزیر ، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان هرمزگان 

ورود به سایت