مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری هدف از راه اندازی ۲۳ دفتر خدمات سرمایه-گذاری در دستگاه‌های اجرایی استان را، سرعت بخشیدن به روند جذب سرمایه گذاری های جدید و حمایت از سرمایه  گذاران در دستگاه‌های اجرایی برشمرده و آنرا در راستای وظایف مندرج در تصویب نامه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان عنوان نمودند. در این جلسه ایشان رونق سرمایه گذاری در استان هرمزگان و رفع موانع پیش روی فعالان این بخش مستلزم تعامل بیشتر دستگاه‌های اجرایی استان با مرکز خدمات سرمایه گذاری دانسته و فرمودند عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه سرمایه گذاری و اقتصادی به صورت مستمر در دستور کار دفاتر سرمایه گذاری و اقتصادی استانداری هرمزگان قرار دارد.

همچنین در این جلسه رییس گروه سرمایه گذار مرکز خدمات سرمایه گذاری استان ضمن ارائه عملکرد سامانه صدور مجوزها و ارئه عملکرد دستگاههای اجرایی در سال 98 ؛ به تشریح نحوه کار با سامانه مذکور پرداختند . همچنین در ادامه با توجه به تصویب نامه نحوه تشکیل مراکز سرمایه گذاری و با استناد به مفاد قانونی آن؛ تکالیف و وظایف دستگاههای اجرایی را در این رابطه توضیح داده و خواستار همکاری و هماهنگی بیشتر از پیش جهت بهبود وضعیت سرمایه گذاری استان شدند.

 


 

 

 فریدون همتی
استاندار و رئيس مركز خدمات سرمايه گذاري استان هرمزگان

 

مهدی دسینه
نماینده ی وزیر ، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان هرمزگان 

ورود به سایت