جلسه گروه کاری سرمایه گذاری با موضوع پیاده سازی اطلس سرمایه گذاری مورخ 09/07/99 در محل استانداری هرمزگان برگزار گردید.
در این جلسه سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی؛ مهمترين مشكل در شناسایی و توسعه مناطق مستعد جهت سرمایه گذاری، تعيين مناطق مناسب عنوان نموده و بیان داشتند وجود یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری پویا به منظور شناسایی محل مناسب سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی، برنامه ریزی توسعه زیرساخت ها، حذف حداکثری عوامل انسانی در فرآیند سرمایه گذاری، تلفیق معیارهای مکانی و غیرمکانی و اولویت بندی آن، حذف حداکثری استعلامها در فرآیند صدور مجوزها و پاسخگویی سیستمی و هوشمند در قالب سرویس های الکترونیکی لازم و ضروری می باشد.

 

 

 

 فریدون همتی
استاندار و رئيس مركز خدمات سرمايه گذاري استان هرمزگان

 

مهدی دسینه
نماینده ی وزیر ، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان هرمزگان 

ورود به سایت